Giới thiệu khoa Kỹ thuật Xây dựng

logoxd.jpg

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Điện thoại: 02363. 519690 - Website: http://khoaktxd.dct.udn.vn
Email:khoaktxd@dct.udn.vn, ptvinh@dct.udn.vn

 

 

 

1. Lịch sử hình thành


Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp là chuyên ngành đầu tiên được đào tạo tại Trường vào năm 1996 - năm đầu tiên Trường Cao đẳng công nghệ chính thức tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Khi đó ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc sự quản lý của Khoa cơ khí, Trường Cao đẳng công nghệ.

 

logoxd.jpg

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng chính thức được thành lập vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 theo quyết định số 247/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Đà Nẵng với nhiệm vụ đào tạo 2 chuyên ngành là Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và Xây dựng Cầu đường. Qua quá trình xây dựng và phát triển (2002-nay), Khoa KT Xây dựng đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quy mô đào tạo, đội ngũ Cán bộ giảng dạy, hệ thống các xưởng TN-TH, cơ sở vật chất, … đáp ứng được các yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng ngàn sinh viên của Khoa, sau khi tốt nghiệp, đã phát huy tốt năng lực của mình tại các cơ quan và đơn vị sản xuất trong cả nước.

 

2. Sứ mệnh và Tầm nhìn

Khoa Kỹ thuật Xây dựng là Khoa đào tạo đa cấp - đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực xây dựng - kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là tiêu chuẩn chất lượng của sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

 

logoxd.jpg

 

Chiến lược phát triển Khoa Kỹ thuật Xây dựng theo định hướng ứng dụng, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên về lĩnh vực xây dựng - kiến trúc. Đào tạo ra các kỹ sư thực hành công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

 

3. Các cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo và Quy mô đào tạo:

- Cao đẳng (Chính quy và Liên thông):
+ CNKT Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp);
+ CNKT Công trình Xây dựng (Xây dựng hạ tầng đô thị);
+ CNKT Giao thông (Xây dựng Cầu đường);
+ CNKT Công trình thủy;
+ CNKT Kiến trúc ( Kiến trúc công trình)
+ Quản lý xây dựng.
- Trung cấp chuyên nghiệp:
+ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;
+ Xây dựng Cầu đường.
Là Khoa có quy mô lớn của Trường, trong những năm qua, SVHS được tuyển vào Khoa luôn có số lượng và chất lượng đầu vào cao. Hiện nay, hơn 2.000 Sinh viên và Học sinh đang học tập tại Khoa.

 

4. Đội ngũ Giảng viên cơ hữu:
 

Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa gồm các Giảng viên chính và Giảng viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, … Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ các Giảng viên có học hàm và học vị cao đến từ các Trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

 

Các Bộ môn chuyên ngành:


* Bộ môn Xây dựng

 

* Bộ môn Cầu đường

 

* Bộ môn Kiến trúc

 

5. Cơ sở vật chất:


Cơ sở vật chất của Khoa được đầu tư đầy đủ, với nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm và thực hành.
Khoa Kỹ thuật Xây dựng có 06 xưởng thí nghiệm và thực hành:
- Xưởng thí nghiệm xây dựng.
- Xưởng thí nghiệm cầu đường.
- Xưởng thực hành thiết kế ứng dụng.
- Xưởng thực hành thiết kế kiến trúc - xây dựng.
- Xưởng kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- Xưởng thực hành kỹ thuật xây dựng.

 

6. Nghiên cứu khoa học


Các giảng viên của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Cơ sở; nhiều bài báo và công trình khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học công nghệ, Hội thảo khoa học uy tín trong và ngoài nước; Sinh viên tích cực tham gia NCKH và đạt được nhiều giải thưởng các cấp.

 

 

7. Phát biểu của Cựu sinh viên

Nguyễn Hòa An, sinh viên lớp 03XD, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Hiện đang công tác tại: Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng:
“Học lý thuyết đi đôi với thực hành - đặc biệt là được tham gia các đợt thực tập tại Khoa - giúp tôi hiểu rõ các kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng làm việc thực tế. Điều này giúp tôi rất nhiều khi tiếp cận công việc thực tế sau khi ra Trường.
Tôi luôn phấn đấu học tập không ngừng từ bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan cũng như bạn bè các cơ quan khác cùng lĩnh vực hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng là cựu sinh viên Khoa KT Xây dựng - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng”.

 

8. Thông tin liên hệ

Trưởng khoa : ThS. Phan Tiến Vinh
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Phú Hoàng
Văn phòng Khoa: Tầng 1 - Khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363. 519690
Website: http://khoaktxd.dct.udn.vn
Email:khoaktxd@dct.udn.vn , ptvinh@dct.udn.vn
 

Xem các thông tin chi tiết tại Website: http://khoaktxd.dct.udn.vn