Tắt thông báo [X]
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   Tài liệu HD Thiết kế Điện tử công suất (Tra bảng)
   Thông báo về thời gian nộp hồ sơ TCXH - HKI-NH 2014-2015
   Thông báo nghỉ học 2 lớp Sản xuất sạch hơn (27/3/2015)
   Phòng Đào tạo thông báo đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa thi ngày 31/01/2015
   Thời khóa biểu môn Anh văn chuyên ngành xây dựng
   Lịch thông Đồ án Kỹ thuật thi công 1 do thầy TH Lộc hướng dẫn
   Thông báo nghỉ đến lớp 214TTTD01- thuc hanh trac dia Thầy Trần Thanh Quang
   THÔNG BÁO NỘP ĐIỂM RÈN LUYỆN
   Đăng ký học lại Giáo dục thể chất tại Trung tâm Giáo dục thể chất.
   Công bố danh sách dự kiến khen thưởng và xử lý học vụ kỳ 114.
   Giao đồ án tốt nghiệp ngành hạ tầng nhóm cô Mỵ
   Thông báo đến lớp 214THLTTQ02
   Giao nhiệm vụ Kết cấu 15% Đồ án chuyên ngành SV kiến trúc
   Thông báo đến SV của các lớp đồ án Kỹ thuật thi công I. LHP: 214KT101, 214KT102
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi lần 2, học kỳ 214, Khóa 2013 Trung cấp Chuyên nghiệp
   THÔNG BÁO LỊCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HẠ TẦNG - CÔ MỸ
   Tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra NN-TH đợt 1 - học kỳ 214 - 12/04/15
   Thông báo đến lớp Công nghệ CAD/CAM 214CNCCC01
   Thông báo lần 2 v/v tham gia tuyển chọn SV thi đấu MÔN CẦU LÔNG tại ĐH TDTT ĐHĐN 2015
   Nghỉ học thực hành xung số
   Lịch nộp đồ án Kiến trúc công cộng ( Trường THCS) thầy Trần Vũ Tiến
   Nhiệm vụ đồ án Tốt nghiệp XD - nhóm Thầy Hoàng
   Thông báo lớp ĐA Bê tông CT thầy Phan Nhật Long
   Nghỉ học các lớp Thầy Lành và Thầy Hội thứ 5 đến thứ 7 tuần này.
   Nghỉ học chiều thứ 4 18/03/15 thầy Nguyễn Hoàng Hải.
   Thông báo lịch thông đồ án KTTC1 thầy Phan Viết Nhựt hướng dẫn
   Mời sinh viên CNTT đăng ký tham dự buổi kiến tập tại Công ty Gameloft (Gameloft Tour)
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC PHẦN LÝ THUYẾT DO CÔ NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG PHỤ TRÁCH
   Thông báo lịch nghỉ và dạy bù lớp Máy xây dựng MXD01 - Thầy Võ Duy Hải
   Thông báo đến các em SV đăng ký thi đấu MÔN CẦU LÔNG tại ĐH TDTT
   Tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra NN-TH đợt 1 - học kỳ 214 - 12/04/15
   Thông báo đến lớp 214KCT01 và 214TNKCT01&02
   Thông báo đến lớp ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC NHÀ Ở (214DAKTN01) thầy Trần Vũ Tiến
   SV khóa 2014 chú ý: Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2014-2015
   Thông báo các SV đồ án tổng hợp Tự Động Hóa thầy Dương Quang Thiện
   Thông báo đến quý thầy, cô có phụ trách các lớp Trung cấp CN khóa 2014 về cách tính điểm học phần
   Seminar của 2 sinh viên Thụy Điển
   Mời sinh viên CNTT đăng ký tham dự buổi kiến tập tại Công ty Gameloft (Gameloft Tour)
   Công bố Chương trình đào tạo 17 ngành cấp Cao đẳng - phiên bản 2015
   Lịch nhận nhiệm vụ kết cấu chính Đồ án chuyên ngành xây dựng DD + Hạ tầng Th Hoàng
   Thông báo sinh viên lớp TTCM cô Quyên hướng dẫn!!!
   THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN HỌC CỦA CÁC LỚP THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ ENZYM DO CÔ LINH PHỤ TRÁCH
   Lịch thông đồ án chuyên ngành QLXD cô Phương Trang
   THÔNG BÁO NỘP ĐIỂM RÈN LUYỆN
   Lịch hướng dẫn Đồ án Kết cấu BTCT1 học kỳ 214 do Thầy LC Phát hướng dẫn
   Sinh viên đăng ký Đồ án chuyên ngành phải upload đề cương - 31/03/15
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP CỦA THẦY TRẦN MINH THẢO
   THÔNG BÁO CHO LỚP PLĐC CHIỀU THỨ 4 ( TIÊT 9-10)
   Thông báo đến lớp thực hành Thiết kế web!
   Danh sách được MGHP - HK 2 - NH 14-15 (Chính thức)

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201 [Next >>]