Tắt thông báo [X]
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU 2014 (T.NGUYÊN HƯỚNG DẪN)
   Thông báo đến các sinh viên làm đồ án Điện tử công suất (Thầy Dương Quang Thiện)
   Thông báo họp lớp 13T1
   Thông báo tìm giấy tờ thất lạc của bạn Lê Công Viên
   Thông báo nghỉ dạy lớp 114CLT103 - Thầy Hoàng - Thứ 6
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁN BỘ LỚP 12XD3
   Công bố danh sách thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học 26/10/14.
    Thông báo về việc học bổng khuyến khích học kỳ II năm 2013-2014 cấp Trung Cấp
   Lịch thông đồ án tốt nghiệp của thầy Huỳnh Minh Sơn
   THÔNG BÁO LỊCH SỬA BÀI LỚP 114THKTNO2 !
   THÔNG BÁO LỊCH SỬA BÀI LỚP 114DAKTN02 !
   Thông báo về việc học bổng khuyến khích học kỳ II năm 2013-2014 cấp Cao đẳng
   Thầy P.V.Phát thông báo hủy lịch học bù Kỹ thuật xung số
   Thông báo lần 2 V/v gặp mặt sinh viên ngành Cơ-Điện tử khóa 2014
   Thông báo đến lớp Đồ họa ứng dụng(114ĐHUD03) chiều thứ 4(T9-T10) nghỉ học ngày 22/10.
   THÔNG BÁO ĐẠI HỘI LỚP 14N1
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP CÓ TKB THỨ 5(ngày23/10), THỨ 6(ngày 24/10) DO THẦY ĐÔNG PHỤ TRÁCH
   Công bố kết quả xử lý học vụ học kỳ 213 - khen thưởng & kỷ luật cấp Cao đẳng.
   Thông báo về việc tặng sim và thẻ ATM miễn phí cho toàn thể sinh viên trường CĐCN
   Thông báo Lịch thông đồ án Điện Tử Công Suất, th VK Thoại HD
   Thông báo Lớp TH Tin học ứng dụng 114THTUG06, th VK Thoại
   LỊCH GIẢNG ĐỀ THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ Ở 1 - THẦY HÒA VÀ CÔ KIM ANH
   TB lớp Đồ án Kỹ thuật mạch ĐT (114DAKM01):
   Lớp thiết kế web sáng thứ 4 tiết 9 do cô Dung phụ trách chú ý.
   Thông báo lớp Tin đại cương do cô B.Dung phụ trách
   Thông báo đến SVLớp TDC15: nghỉ học buổi học sáng thứ 3 (21/10)
   THÔNG BÁO LỚP ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU (T.NGUYÊN HƯỚNG DẪN)
   Thông báo gặp mặt sinh viên Ngành Cơ điện tử khóa 14
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP CÓ TKB THỨ 5(ngày23/10), THỨ 6(ngày 24/10) DO THẦY ĐÔNG PHỤ TRÁCH
   Thông báo xử lý học vụ Trung cấp Chuyên nghiệp, năm học 2013 - 2014
   Thông báo đến lớp học thứ 6 (HT-Điều hòa ô tô và Trang bị điện và điện tử ô tô)
   THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ
   THÔNG BÁO ĐẾN HS LỚP 13TCD2
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DO THẦY TĐLONG HD
   Thông báo đến lớp Tin học xây dựng nâng cao (114TXDC01) do Thầy LC Phát phụ trách
   Thông báo đến lớp Công nghệ CAD/CAM/CNC Thầy Minh
   Lớp 114SSYS01
   Gameloft Đà Nẵng tuyển thực tập – áp dụng cho sv năm cuối!
   Thông báo Khóa 14 cao đẳng nhận niên giám
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 114CNCCC (CÔNG NGHỆ CADCAMCNC) CỦA THẦY TRANH
   Thông báo đến lớp Thực tập Vi Điều Khiển vào sáng thứ 7 (tiết 3 - tiết 5) của cô Hoài Ân
   Thông báo họp BCH Liên Chi Đoàn Khoa Điện mở rộng 20/10
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 114KTDKTD04 (CLC) KT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA THẦY TRANH
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN CNTT CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN
   HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN VÀ CÁC MẪU BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
   Thông báo Đại hội Chi đoàn, lớp 14C1
   Nghỉ buổi học môn LT di động & TH LT di động chiều thứ 5(16/10)
   Thông báo nghỉ học lớp TH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
   Thông Báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho HSSV khóa 14
   Nghỉ học lớp Ngoại ngữ I - 114NN0125

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188 [Next >>]