Tắt thông báo [X]
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   Kế hoạch đăng ký tham gia và thực hiện của nhóm SRT do Thầy LC Phát hướng dẫn
   Họp giao ban lớp trưởng, bí thư và Phụ trách CTHSSV các Khoa tháng9/2015
   Thông báo nghỉ & dạy bù lớp Autocad Nâng cao (115ACNC01) tuần 04
   Lịch sửa bài Đồ án Chuyên ngành Xây dựng HK115, phần Kiến trúc 15%
   YÊU CẦU SV DƯƠNG TẤN CƯỜNG, MSSV 121250512104 ĐẾN GẶP GVHD ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
   THÔNG BÁO ĐẾN SV CÁC LỚP HP 115CDPE01 và 115TKHTCDT01 CỦA THẦY TRANH
   THÔNG BÁO GỬI TÀI LIỆU HỌC CHUYÊN ĐỀ PRO ENGINEER LƠP HP 115CDPE01 CỦA THẦY TRANH
   Thông báo đến lớp DAMT2 do GV Kiều Thị Hòa hướng dẫn
   Thông báo đến lớp đồ án tốt nghiệp CNTT do cô Dung phụ trách
   LỊCH THÔNG ĐỒ ÁN CÁC LỚP DO CÔ LINH HƯỚNG DẪN
   Thông báo đến các SV làm Đồ án Chuyên ngành Xây dựng HK115
   Nghỉ học lớp Học phần Kết cấu BTCT1 (Tiết 3-5 Thứ 6 ngày 4/9/2015) - Th: LC Phát
   Thông báo lịch đến lớp đồ án KTTC1 thầy Phan Viết Nhựt hướng dẫn
   Thông báo nghỉ và dạy bù
   SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HTĐ LÀM TN MẠNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MẠNG ĐIỆN
   Thông báo đến lớp 115TBDCN01
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SV LÀM ĐATN 115 CHUYÊN NGÀNH HTĐ CHƯA LÊN GẶP THẦY HD
   Thông báo nhóm Đồ án Điện Tử Công Suất do Thầy Phạm Quốc Phú hướng dẫn
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP 115CNCCC01 (CN CAD/CAM/CNC) CỦA THẦY TRANH
   Danh sách sinh viên làm đồ án Điện Tử Công Suất học kỳ 115.
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THỰC TẬP CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (115TTDB01)
   Thông báo đến lớp Đồ án Kiến trúc Xây dựng 115DAKX104 và 115DAKX105
   Nghỉ học lớp HP Sản xuất sạch hơn chiều thứ 2 (31/8/2015)
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT
   TB lớp Đồ án Kiến trúc Xây Dựng DAKX 101, 102, 103 - GV Trần Vũ Tiến
   V/v download tài liệu giảng dạy các học phần Tổ chức thi công và Tính toán KTƯD
   Thông báo nhóm Đồ án Tổng hợp do Cô Chung hướng dẫn
   Tuyển SV ngành Xây dựng khóa 14XD và 13XD tham gia nhóm SRT (Nhóm Học tập - Nghiên cứu)_Thông báo mới
   Giao nhiệm vụ và hướng dẫn đồ án KTTC1 kỳ 115 cho lớp DAKTTC115 thầy Phan Viết Nhựt hướng dẫn
   Thông báo về việc đăng ký đề tài tốt nghiệp của SV ngành Công nghệ KTXD và Công nghệ KT Xây dựng công trình
   Báo nghỉ lớp học phần kết cấu BTCT1 sáng thứ 6 Thầy LC Phát
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM SV LÀM ĐATN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN DO THẦY ĐÔNG HƯỚNG DẪN
   Đồ án Điện tử công suất 115 do thầy VK Thoại HD
   Thông báo lớp 115PTKM01 (Phân tích & Khảo sát MT) nghỉ học thứ 2, ngày 27/08/2015
   Thông báo lớp An toàn điện và Đo lường điện nghỉ học ngày thứ 5 (27/8)
   Giao đề tài tốt nghiệp bộ môn Hệ thống điện của GV. Tăng Thị Khánh Vy kỳ 1 năm 2015-2016
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 115DHTO01 VÀ 115TBDOT03 (THẦY MẬN)
   Phòng Đào tạo thông báo đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa thi ngày 07/06/2015
   Thông báo đến lớp: 115HSLC01
   Chia nhóm và phân công GVHD lớp Đồ án Điện Tử Công Suất
   Thông báo lớp đồ án Điện tử công suất thầy Dương Quang Thiện.
   Lịch nhận nhiệm vụ Đồ án Kỹ thuật thi công 1 - Học kỳ 115 - Gv: PV NHỰT - Thông báo làn 2
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT PHÂN CÔNG GVHD CHO ĐATH CỦA SV CHUYÊN NGÀNH HTĐ TRONG HK 115
   THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LÀM TN VÀ TT CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
   Gửi Tài liệu cho lớp 115KTVDK01
   Lịch thi lại lần 2 môn Thực hành tính kết cấu xây dựng (Lớp 14TCX1-Trung cấp)
   Thông báo lịch thi lần 2, học kỳ 214 Trung cấp Chuyên nghiệp, môn Thể dục:
   GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG LỚP QX
   LỊCH DUYỆT ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH QLXD (DỰ THẦU)
   Thông báo về việc nộp học phí kỳ 115 và bảo hiểm năm 2015-2016

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211 [Next >>]