Tắt thông báo [X]
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
  • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
  • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

    Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

  • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

  • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

  • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

    PĐT.
  • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
     Thông báo đến lớp đồ án Tổ chức thi công - Thầy Võ Duy Hải phụ trách
     Kiểm tra giữa kỳ môn CTMT!!!
     THÔNG BÁO NGHĨ HỌC CÁC LỚP CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY -17/4/2015
     Thay đổi lịch học các lớp ĐA Kỹ thuật mạch ĐT (Cô Võ Thị Hương hướng dẫn)
     2 lớp SXSH sáng thứ 6 (17/4/2015)
     THÔNG BÁO THI LẠI CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
     Học sinh - Sinh viên chuẩn bị thi liên thông khóa 2015 cần biết: 30/04/15 hạn cuối
     V/v lớp 214TTKUD1 nhận file bài tập để chuẩn bị cho buổi học tối 20/04/2015
     V/v lớp 214TTKUD4 nhận file bài tập để chuẩn bị cho buổi học tối 20/04/2015
     THÔNG BAO ĐẾN LỚP LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
     Thông báo nghỉ học Lớp Kết cấu BTCT1 và Đồ án Kết cấu BTCT1 chiều thứ 5 ngày 16/4/2015
     Thông báo lịch Bảo vệ Đồ án Hệ Thống Cơ-Điện tử ngày 24/4/2015
     Công bố số liệu tạm tính giờ giảng qui đổi học kỳ 214 - nhận phản hồi đến 20/04/15
     Gửi đến lớp 214TRR02
     THÔNG BÁO THÊM VỀ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
     THÔNG BÁO HSSV THAM DỰ “NGÀY SÁCH ĐÀ NẴNG 2015”
     Thông Đồ án Kỹ thuật thi công 1 do Thầy TH Lộc hướng dẫn
     THÔNG BÁO CÁC CHI ĐOÀN KHÓA 13
     TB lớp ĐA Kỹ thuật mạch Điện tử do Cô Võ Thị Hương hướng dẫn:
     Thông báo nghỉ học các môn Truyền động điện - Trang bị điện công nghiệp
     THÔNG BÁO HỌC BÙ
     THÔNG BÁO CHI ĐOÀN KHÓA 12
     Lịch giao nhiệm vụ Đồ án Chuyên ngành Xây dựng phần thi công 60% do thầy TH Lộc hướng dẫn
     HỌP LỚP CHỦ NHIỆM LỚP 12XD3
     Truyền hình cáp SaiGonTourist tuyển dụng ngành Điện tử - truyền thông
     Thông báo đến các SV lớp QTTB Truyền Chất của Thầy Hội
     THÔNG BÁO HỌC LẠI CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
     Họp sinh viên đi kiến tập tại Công ty Gameloft
     LỊCH THI THỰC HÀNH DỰ TOÁN 13TCX1 LẦN 2
     Thông báo nghỉ học Kỹ thuật xung số
     Công bố danh sách - lịch thi - Kỳ thi sát hạch CĐR NN-TH ngày 12/04/2015.
     Họp lớp 13C3 chuyển sang 17h30 thứ 5 09/04/15.
     THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KẾT CẤU Ô TÔ
     THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP 214VXD102, 214VXD103 DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
     Thông báo đến lớp HP214KTDKT01 và HP214CDPE01 của THầy Tranh
     THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC CỦA LỚP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH và CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT
     Thông báo đến lớp đa công trình đường và lớp đa tkhh đường - cô Mỹ
     Lớp 214VLXD201 nghỉ học buổi chiều ngày 07/4/2015
     Thông báo đến lớp 214KCĐ03 và lớp 214KTCB03
     TB đến SV lớp ĐACN CNTT - GVPT: Đỗ Phú Huy
     Thông báo đến lớp Thực tập điện cơ bản
     THÔNG BÁO CÁC CHI ĐOÀN ĐÃ HOÀN THÀNH TIỀN QUỸ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, QUỸ ĐOÀN
     Lớp 13CĐT01 hợp lớp tháng 4/2015
     Thông báo nghỉ học các lớp TH Cơ sở dữ liệu I, TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu chiều thứ 3 và Kỹ thuật Lập trình, TH Cơ sở dữ liệu I sáng thứ 4
     Thông báo về việc nộp phiếu điểm HK 114
     Đề cương ôn thi tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, môn Chính trị
     Lớp Vẽ kỹ thuật 1 214VKT01 nghỉ học ngày 07/4/2015
     Thông báo nghỉ học các lớp thứ 3, ngày 7 tháng 4 năm 2015
     Họp lớp 13C1 tháng 4/2015
     Các em SV lớp QTTB Truyền chất 03 lưu ý!!

    Xem tin bài cũ hơn:

    1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
     26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
     51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
     76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
     101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
     126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
     151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
     176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
     201  202  203 [Next >>]