Tắt thông báo [X]
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Kết thúc ĐKMH 213- giai đoạn I. Nhận đơn xin mở lớp đến 09/01/14.
Đăng ký môn học 213 - giai đoạn I - đã diễn ra từ ngày 22/12/13 đến 04/01/14 với kết quả như sau:
 • Đã có 5496 sinh viên thực hiện đăng ký thành công.
 • Có 694 sinh viên chưa ĐKMH 213- trong đó có 260 sinh viên hầu như đã bỏ học (- không nộp học phí kỳ 113). Những sinh viên chưa ĐKMH giai đoạn I chờ thông báo xử lý của nhà trường.

  Kế hoạch ĐKMH giai đoạn II

 • PĐT sẽ nhận đơn đăng ký mở lớp từ 06/01/14 đến 09/01/14. Đơn mở lớp theo mẫu ở đây. Sinh viên muốn đăng ký học nhưng học phần không thấy xuất hiện trên trang ĐKMH phải làm đơn xin mở lớp. Các lớp được mở ở giai đoạn II sẽ được xem xét cho học ghép hoặc hủy bỏ nếu số lượng đăng ký ít.

 • ĐKMH giai đoạn II sẽ diễn ra từ 19/01/14 đến 02/02/14. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II.

 • Những sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 113 nhưng không đủ điều kiện công nhận TN sẽ được phép đăng ký bổ sung vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ 213 (từ 10/02/14 đến 15/02/14)

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/01/2014 8:12
   Thông báo nghỉ học lớp Hóa học MT và CN xử lý khí thải của GV Kiều Thị Hòa
   Thông báo thời gian thông đồ án ngành quản lý xây dựng cô Phương Trang
   THÔNG BÁO NGHĨ LỚP HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi lần 1, học kỳ 214, Trung cấp Chuyên nghiệp, Khóa 2013
   Thông báo nhận nhiệm vụ ĐATN XD nhóm thầy Phan Nhật Long - kc 60%
   THÔNG BÁO LỊCH THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỜNG VÀ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG - CÔ MỸ
   HỌC BÙ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO LỊCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (T.NGUYÊN HƯỚNG DẪN)
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP VB.NET
   Thông báo lịch ký tờ nhiệm vụ chung của đồ án TN kỳ 214 ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
   Họp giao ban lớp trưởng, bí thư và Phụ trách CTHSSV các Khoa tháng 2/2015
   THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI THÁI LAN - ĐỢT 2!
   Thông báo Giao nhiệm vụ - nhóm KC chính – Thầy Hoàng – Khoa XD.
   TB đến SV lớp TT CSDL và ĐACN IT do thầy Đỗ Phú Huy PT
   THÔNG BÁO NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU NHÓM THẦY LONG
   Thay đổi lịch nhận DAMT1 và DAMT2 của GV Kiều Thị Hòa
   ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ
    ÔN TẬP THI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP SV TRUNG CẤP XD KHÓA THI NGÀY 02.02
   Lớp thực tập chuyên môn CSDL do cô Dung hướng dẫn chú ý
   Lớp đồ án tốt nghiệp CNTT do cô Dung hướng dẫn lưu ý!
   Nhận nhiệm vụ Đồ án chuyên ngành Xây dựng học kỳ 214 nhóm Thầy PT NGỌC
   Kính gởi: Các lớp 12CĐ-13LT-13TC (thông báo khẩn)
   LỊCH NHẬN NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH XD 214 DO THẦY TRƯƠNG HOÀNG LỘC HƯỚNG DẪN
   Thông báo đển SV lớp Đồ án Tổ Chức Thi Công do Thầy Võ Duy Hải hướng dẫn
   Thông báo đến SV nhận Đồ án Tốt nghiệp Thầy VD Hải hướng dẫn
   De nghi khong xoa TB: Nhom SV lam DACN voi Thay Ngo Thanh Vinh nhan nhiem vu
   Về việc tuyển sinh viên tham gia hội trại trắc địa tại Đại học Mahasarakham – Thái Lan
   Nhận nhiệm vụ Đồ án chuyên ngành Xây dựng học kỳ 214 nhóm Thầy LC Phát
   Nghỉ học 2 lớp Java 2 5(3-4) và 6(1-2) ngày 29/01 và 30/01/15
   V/v gặp mặt các sinh viên lớp 214ĐTNXD do thầy NT Dũng hg dẫn
   V/v Danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Xây dựng, lớp 214ĐTNXD01
   GẶP MẶT SINH VIÊN TRUNG CẤP XÂY DỰNG DÂN DỤNGTHI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP NGÀY 02.02
   THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG (T.Nguyên hướng dẫn)
   ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ - LỚP 214ĐAHC01
   Lịch giao đồ an tốt nghiệp cầu đường do cô Ngô Thị Mỵ hướng dẫn
   Thông báo đến các lớp DAMT1 và DAMT2 do GV Kiều Thị Hòa hướng dẫn
   Thông báo gặp lớp ĐATN mảng DAĐT cô MPA.Tuyết
   ĐATH Điện tử viễn thông thầy Lê Hữu Duy.
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   ĐATN214_GVTranQuocAn_A206_28-01_14:50
   V/v download các tài liệu giảng dạy của các lớp 214TĐ, 214TTTĐ, 214TTKUD
   Thông báo đến nhóm đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường của thầy Thọ và cô Mỹ
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN HỌC SINH - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LẦN THỨ IX NĂM 2015.
   Kỷ luật sinh viên vi phạm Qui chế thi - Khoa KTXD
   Lịch nhận nhiệm vụ đồ án KTTC1 lớp 214DKT103 và 214DAKT104 thầy Phan Viết Nhựt - Thông báo lần 2
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   Danh sách phân công GVHD đồ án chuyên ngành Cầu đường 214DTNCD01
   V/v giao đồ án tốt nghiệp CNTP lớp 12HTP
   Công bố danh sách SV-HS bỏ học - sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ cuối kỳ 114
   Thông báo đến Sinh viên Lương Thanh Toàn - MS 121250442168

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198 [Next >>]