Tắt thông báo [X]
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 09XD2 -THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Các bạn nhanh chóng tìm địa điểm thực tập và mỗi tổ tự gửi email danh sách thành viên của tố và địa điểm về cho thầy Dũng theo mấu của thầy.
Trong thời gian này các bạn nên chú ý theo dõi thông báo của khoa trên trang thông tin của nhà trường.
lưu ý: han cuối nộp danh sách thực tập cho thầy là 14/10.
mẫu đơn các bạn vào email: xdcongnghe@yahoo.com (pw:totnghiep) để tải về.
Author: SV. Hồ Văn Quyến - Updated: 07/10/2011 1:16
 13XH2: Tất niên cuối năm
 14T1: LỚP 14T1 VÀ 14T2 HỌC BÙ
 12T1: Thông báo
 13MT2: Mai học bù
 13C3: THÔNG BÁO KHẨN
 13SH1: 13SH1 HỌP LÓP VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 1/2015
 14CDT2: Để học quân sự
 13MT1: HỌP LỚP THÁNG 1
 12CDT1: họp lớp
 13N1: Họp lớp tháng 1
 14C2: họp lớp tháng 1/2015
 13DL3: 13DL3 Họp Lớp Tháng 1
 12T1: Thông báo họp lớp tháng 1
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 1- 2015
 13XC1: THÔNG BÁO GẤP
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 1
 13XH1: HỌP LỚP THÁNG 1 LỚP 13XH1
 12D2: HỌP LỚP THÁNG 1/2015
 14N1: họp lớp
 13D4: HỌP LỚP THÁNG 1
 14XD2: Thông báo họp lớp tháng 1
 13DL2: Họp lớp 13DL2 tháng 1
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 12- 2014
 13XH2: Thay Đổi Lịch Thi Học Kỳ Môn Vẽ Kỹ Thuật XD II Lớp 114VXD201
 12T1: Thông báo họp lớp tháng 12
 13MT2: HỌP LỚP THÁNG 12
 13XC1: THÔNG BÁO KHẨN
 12CDT1: HỌP LỚP
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 13H1: HỌp LỚP Tháng 12!!
 14MT1: HỌP LỚP THÁNG 12
 13C3: THÔNG BÁO GẤP CHO NHỮNG BẠN CÓ TÊN SAU
 13XD1: THÔNG BÁO HỌP LOP
 13XD1: thông báo họp lớp
 11XC2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
 11XC2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
 14C3: Họp Lớp Tháng 11 Lớp 14C3
 13C3: THONG BAO VE VIEC DANG KI LAM TIN CHI GDTC
 13C3: THONG BAO VE VIEC DANG KI LAM TIN CHI GDTC
 13C2: thông báo
 13KT1: Thông báo về thủ tục đăng ký làm Chứng chỉ Giáo dục Thể chất
 13MT2: HỌP LỚP THÁNG 11
 13C3: TB khan cap
 12T2: Họp lớp tháng 11
 12T1: THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE
 13C3: TB Ve viec kham suc khoe dau nam
 14MT1: HỌP LỚP THÁNG 11 - 14MT1
 13DL2: Họp lớp định kì tháng 11
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 11
 13XH1: họp lớp 13XH1

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192 [Next >>]