Tắt thông báo [X]
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 13C3 - TB
De nghi tat cat cac ban 13c3 vao trang dao tao xem thong bao va lien he voi minh de nop don xin mo lop hoc phan.Han cuoi ngay ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 30/10/2014 9:16 Xem chi tiết
 13MT2 - họp lớp tháng 10
Thông báo chiều mai 17h ngày 29/10/2014 họp lớp tại phòng a202 thông báo 1 số ..
Author: SV. Nguyễn Duy Hải - Updated: 29/10/2014 8:17 Xem chi tiết
 13N1 - Họp lớp tháng 10
Ngày 28/10/2014
Phòng 212
THời gian: ..
Author: SV. Trương Hoàng Linh - Updated: 27/10/2014 17:5 Xem chi tiết
 14C2 - họp đai hội chi đoàn lớp 14c2
đề nghị tất cả sinh viên lớp 14c2 đúng 16h45 ngày 24/10 có mặt tại phòng ..
Author: SV. Lê Hoàng Long - Updated: 23/10/2014 20:40 Xem chi tiết
 13C3 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THẺ BẢO HIỂM
Yêu cầu tất cả các bạn lớp 13c3 lên hệ gặp mình để nhận thẻ ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 21/10/2014 16:46 Xem chi tiết
 14XD1 - Họp chi đoàn 14XD1
Tất cả các sinh viên lớp 14XD1 9h sáng ngày 14/9/2014 tập trung tại phòng A214 để ..
Author: SV. Văn Kỳ Tới - Updated: 13/10/2014 11:19 Xem chi tiết
 12D3 - Thông Báo Gấp Tháng 10/2014 Lớp 12Đ3
Thông báo gấp đến toàn thể sv lớp 12Đ3.Hiện nay thầy Dưởng đã ..
Author: SV. Hoàng Anh Tuấn - Updated: 08/10/2014 21:50 Xem chi tiết
 12HQ1 - ReThông báo họp lớp 12HQ
Chiều thứ 5 ngày 09/10/2014 lớp mình họp tại Khu B vào lúc 14h00 nha. đi đúng ..
Author: SV. Ma Tiến Thanh - Updated: 08/10/2014 16:28 Xem chi tiết
 12HQ1 - TB họp Lớp 12HQ
Thông báo: Chiều thứ 5 ngày 09/10/2014 lớp mình họp tại phòng Máy Tính vào ..
Author: SV. Ma Tiến Thanh - Updated: 08/10/2014 13:39 Xem chi tiết
 13C3 - TB
Trong tuan nay tu ngay 7-10 den 11-10 cac ban lien he voi minh de thong bao cong viec quan trong trong thang ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 06/10/2014 18:41 Xem chi tiết
 13C3: TB
 13MT2: họp lớp tháng 10
 13N1: Họp lớp tháng 10
 14C2: họp đai hội chi đoàn lớp 14c2
 13C3: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 14XD1: Họp chi đoàn 14XD1
 12D3: Thông Báo Gấp Tháng 10/2014 Lớp 12Đ3
 12HQ1: ReThông báo họp lớp 12HQ
 12HQ1: TB họp Lớp 12HQ
 13C3: TB
 14MT1: Thông báo họp lớp 14MT1 để phổ biến các công tác
 13DL3: Đại hội chi đoàn
 12T1: Sinh hoạt lớp tháng 9
 13DT1: Họp lớp tháng 9 !!!
 13C3: TB
 13MT2: họp lớp tháng 9
 12QX1: HỌP LỚP THÁNG 9
 13DL3: hop lop
 13XH2: HỌP KHẨN..
 13HTP2: Thông báo họp lớp
 13DL2: Họp lớp tháng 9
 13N1: Họp lớp tháng 9
 13C3: TB Hop lop khan cap
 13DL3: HIEN MAU
 12XH1: Thông báo họp lớp tháng 9!
 13C3: TB Hop lop khan cap
 13C3: TB Hop lop
 12T2: Thông báo họp lớp tháng 9
 12D3: họp lớp 12 Đ 3
 13KT1: Thông báo
 11DL2: Chúc mừng các Tân Thủ Khoa Cao đẳng Công nghệ khóa 2011- 2012 LT.
 13KT1: Thông Báo Tham gia Mùa Hè Xanh
 13MT2: Thông báo về tham gia mùa hè xanh
 13XH1: hop lop thang 6
 13C3: Họp Lớp 13C3
 13KT1: Thông báo làm áo lớp..
 13SH2: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 13SH2
 11DL2: Hop Lop 11DL2
 12XH1: Thông báo về thực tập XD
 12XD2: danh sách chia tổ thực tập lớp 12XD2
 12D3: Thông báo họp lớp 12Đ3 tháng 6 -2014
 11XC2: V/v nộp đồ án chuyên ngành, tất cả các ngành thuộc Khoa KTXD
 13N1: Họp lớp tháng 6- ngày4/6/2014
 13D4: hop lop tahng 6
 13D3: HỌP LỚP THÁNG 6......
 12LTT: Lớp CNPM201 Công nghệ phần mềm
 11D1: 11D1_tiếp chỉ!
 11D3: Thông báo khẩn!!
 11D3: Thông báo khẩn!!!!!!!!
 12XH1: Họp lớp gấp!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191 [Next >>]