1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 12T1 - Sinh hoạt lớp tháng 9
Thứ 2 tuần sau(29/9/2014) sẽ tổ chức họp lớp tháng 9.
Địa điểm: phòng ..
Author: SV. Nguyễn Thị Thiên Nga - Updated: 25/09/2014 21:16 Xem chi tiết
 13DT1 - Họp lớp tháng 9 !!!
15h ngày 25/9/2014 , tại phòng A214 Trường CDCN
Mong mọi người đi đầy đủ ..
Author: SV. Đào Duy Đông - Updated: 25/09/2014 10:31 Xem chi tiết
 13C3 - TB
Chieu mai t6 ngay 26-09-2014 lop ta to chuc dai hoi Chi doan mong cac ban di day du. Tap trung tai phong a302 luc 5h ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 25/09/2014 8:24 Xem chi tiết
 13MT2 - họp lớp tháng 9
lớp 13mt2 tổ chức họp lớp vào 11h thứ 4 ngày 24/09/2014 ở phòng ..
Author: SV. Đỗ Thị Thanh Thuý - Updated: 23/09/2014 7:52 Xem chi tiết
 12QX1 - HỌP LỚP THÁNG 9
Mời tất cả các bạn sv trong lớp đến họp tại phòng a308, vào lúc 14h40 ..
Author: SV. Bùi Thị Ngọc Mai - Updated: 23/09/2014 6:35 Xem chi tiết
 13DL3 - hop lop
thong bao hop lop :sang mai (thu3) 11h30 hop lop tai xuong dong ..
Author: SV. Hồ Hữu Lộc - Updated: 22/09/2014 12:7 Xem chi tiết
 13XH2 - HỌP KHẨN..
lỚP 13XH2 THÔNG BÁO KHẨN..
+Trưa Mai 11h lớp ta họp lớp ở phòng 102 nhé.. mong ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 21/09/2014 19:16 Xem chi tiết
 13HTP2 - Thông báo họp lớp
Họp lớp tháng 9 vào ngày 17/9/2014 lúc 11h phòng ..
Author: SV. Nguyễn Thị Phương Dung - Updated: 16/09/2014 19:40 Xem chi tiết
 13DL2 - Họp lớp tháng 9
Thứ 5 vào lúc 9h các bạn tập trug tại sưởng cơ khí động lực họp ..
Author: SV. Nguyễn Phú Cường - Updated: 16/09/2014 18:56 Xem chi tiết
 13N1 - Họp lớp tháng 9
17h ngày 16/09/2014.
Phòng ..
Author: SV. Trương Hoàng Linh - Updated: 16/09/2014 6:18 Xem chi tiết
 12T1: Sinh hoạt lớp tháng 9
 13DT1: Họp lớp tháng 9 !!!
 13C3: TB
 13MT2: họp lớp tháng 9
 12QX1: HỌP LỚP THÁNG 9
 13DL3: hop lop
 13XH2: HỌP KHẨN..
 13HTP2: Thông báo họp lớp
 13DL2: Họp lớp tháng 9
 13N1: Họp lớp tháng 9
 13C3: TB Hop lop khan cap
 13DL3: HIEN MAU
 12XH1: Thông báo họp lớp tháng 9!
 13C3: TB Hop lop khan cap
 13C3: TB Hop lop
 12T2: Thông báo họp lớp tháng 9
 12D3: họp lớp 12 Đ 3
 13KT1: Thông báo
 11DL2: Chúc mừng các Tân Thủ Khoa Cao đẳng Công nghệ khóa 2011- 2012 LT.
 13KT1: Thông Báo Tham gia Mùa Hè Xanh
 13MT2: Thông báo về tham gia mùa hè xanh
 13XH1: hop lop thang 6
 13C3: Họp Lớp 13C3
 13KT1: Thông báo làm áo lớp..
 13SH2: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 13SH2
 11DL2: Hop Lop 11DL2
 12XH1: Thông báo về thực tập XD
 12XD2: danh sách chia tổ thực tập lớp 12XD2
 12D3: Thông báo họp lớp 12Đ3 tháng 6 -2014
 11XC2: V/v nộp đồ án chuyên ngành, tất cả các ngành thuộc Khoa KTXD
 13N1: Họp lớp tháng 6- ngày4/6/2014
 13D4: hop lop tahng 6
 13D3: HỌP LỚP THÁNG 6......
 12LTT: Lớp CNPM201 Công nghệ phần mềm
 11D1: 11D1_tiếp chỉ!
 11D3: Thông báo khẩn!!
 11D3: Thông báo khẩn!!!!!!!!
 12XH1: Họp lớp gấp!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D3: GẤP!!!
 12QX1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 13SH2: HỌP LỚP KHẨN
 12CDT1: HỌP LỚP KHẨN
 12T1: Thông báo họp lớp khẩn
 11T2: HỌP LỚP KHẨN - Lớp 11T2
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 5 GẤP
 11C2: HỌP LỚP
 11C2: HỌP LỚP
 13DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 11DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 11ĐT1 (GẤP!!!!)
 12XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191 [Next >>]