Tắt thông báo [X]
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 14CDT2 - DANG KI THAM GIA MUA HE XANH
cac ban nao muon tham gia mua he xanh thi dang ki o minh ..
Author: SV. Lưu Đức Nghĩa - Updated: 17/04/2015 14:28 Xem chi tiết
 14CDT2 - LOP KI NANG MEM
ai mun nhan chung chi ki nang mem.thi tham gia lop ki nang mem o khu c.tu ngay 23 den 25 thang 4.hoc tu 7h30 sang den 4h30 chiu co ho tro en uong ..
Author: SV. Lưu Đức Nghĩa - Updated: 17/04/2015 14:27 Xem chi tiết
 13DL3 - Họp lớp tháng 4
THÔNG BÁO
Thứ 4 ngày 8/4 lúc 17h00 sẽ hop lớp tháng 4 tại phòng A108. Đề ..
Author: SV. Lê Văn Thịnh - Updated: 07/04/2015 23:58 Xem chi tiết
 13XC1 - THÔNG BÁO : PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Nhà trường cần khảo sát sinh viên những thông tin dưới đây ..
Author: SV. Nguyễn Tăng Vinh - Updated: 01/04/2015 16:47 Xem chi tiết
 13C3 - Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH day
Toi nay do chua sap xep duoc phong nen lop cong nghe che tao may duoc ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 28/03/2015 11:33 Xem chi tiết
 13C3 - Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
TOI NAY NGAY 24.3 LOP NGHI TOI THU 7 NGAY 28 LOP HOC BU PHONG HOC XEM THONG BAO CUA THAY TREN TRANG DAO ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 24/03/2015 18:15 Xem chi tiết
 13C3 - Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
TOI NAY NGAY 24.3 LOP NGHI TOI THU 7 NGAY 28 LOP HOC BU PHONG HOC XEM THONG BAO CUA THAY TREN TRANG DAO ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 24/03/2015 18:14 Xem chi tiết
 13C3 - THÔNG BAO NGHI HOC LOP CONG NGHE CHE TAO MAY DO THAY THẠNH DAY
Toi nay do thay Thạnh ban viec nen chua day bu duoc nen toi nay lop nghi .Khi nao hoc thay thong bao ..
Author: SV. Hồ Thành Đạt - Updated: 14/03/2015 11:37 Xem chi tiết
 14T1 - TB lớp 14T1
Bạn nào trong lớp chưa vào đoàn hoặc mất sổ đoàn không thể làm ..
Author: SV. Lê Quốc Trí - Updated: 12/03/2015 14:25 Xem chi tiết
 12T2 - Họp lớp Tháng 3
Thông Báo tới toàn bộ các thành viên 12T2:
Thông báo họp lớp, vào lúc ..
Author: SV. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Updated: 09/03/2015 19:1 Xem chi tiết
 14CDT2: DANG KI THAM GIA MUA HE XANH
 14CDT2: LOP KI NANG MEM
 13DL3: Họp lớp tháng 4
 13XC1: THÔNG BÁO : PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH day
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
 13C3: THÔNG BAO NGHI HOC LOP CONG NGHE CHE TAO MAY DO THAY THẠNH DAY
 14T1: TB lớp 14T1
 12T2: Họp lớp Tháng 3
 12D3: Họp Lớp 12D3 Tháng 3
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 3
 13C3: THONG BAO NOP TIEN QUI LOP THANG 3
 13DL3: 13DL3 HỌP LỚP THÁNG 3
 13SH1: HỌP LỚP THÁNG 3/2015
 13XH2: Lời Chúc Đến Qúy Thầy Cô-DCT
 14HQ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 14HQ1 THÁNG 2
 12D2: HỌP LỚP THÁNG 2 : 12Đ2
 13KT1: Họp lớp Tháng 2
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 2
 14SH1: 14sh1 họp tháng 1
 13XH1: hop lop 13xh1
 13XH1: hop lop 13xh1
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 2
 14N1: họp lớp chủ nhiệm tháng 2 lớp 14n1
 13DL3: 13DL3 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 2
 14C3: Họp lớp 14C3
 14XD1: LỊCH HỌP LỚP NGÀY 6/2
 12CDT1: HỌP LỚP
 13XC1: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÔ HUỲNH NGA
 13DL2: Họp lớp tháng 2
 13C3: THÔNG BÁO KHẨN
 14XD1: THÔNG BÁO CÁC BẠN THUỘC LỚP SINH HOẠT 14XD1 NỘP 50K
 14XD1: Hãy vì tinh thần đoàn kết của lớp..- TẤT NIÊN NÀO!!!
 13XH2: Tất niên cuối năm
 14T1: LỚP 14T1 VÀ 14T2 HỌC BÙ
 12T1: Thông báo
 13MT2: Mai học bù
 13C3: THÔNG BÁO KHẨN
 13SH1: 13SH1 HỌP LÓP VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 1/2015
 14CDT2: Để học quân sự
 13MT1: HỌP LỚP THÁNG 1
 12CDT1: họp lớp
 13N1: Họp lớp tháng 1
 14C2: họp lớp tháng 1/2015
 13DL3: 13DL3 Họp Lớp Tháng 1
 12T1: Thông báo họp lớp tháng 1
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 1- 2015
 13XC1: THÔNG BÁO GẤP

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193 [Next >>]