Công bố kế hoạch mở lớp - chuẩn bị đăng ký môn học - học kỳ 114.Chuyển kỳ thi chuẩn đầu ra NN-TH - đợt 3 - sang ngày 27/04/14.Tư vấn về hồ sơ dự thi liên thông CĐ-ĐH dành cho SV-HS sắp tốt nghiệp.Triển khai kế hoạch thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học đợt 3.Phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và TCCN cho SV và HS được công nhận tốt nghiệp kỳ 113.Danh sách sinh viên - học sinh sẽ bị xóa TKB học kỳ 213 từ ngày 01/04/14 Lịch công tác | Sơ đồ website | English | French
 
 
Trang Sinh viên
Dành cho Cán bộ Lớp
Thông tin chung
Đăng nhập
Mã sinh viên
Mật khẩu
 
 Hôm nay ngày
Thông báo Lớp - Chi đoàn
 12D2 - HỌP LỚP THÁNG 4
Thứ 5, ngày 24-4 , vào lúc 10h45 tại phòng A202 .Để phổ biến một số công ..
Author: SV. Trần Đình Minh - Updated: 20/04/2014 20:13 Xem chi tiết

 11XC2 - THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
mời các bạn sinh viên lớp 11xc2 vào lúc 11h30 ( sau khi học xong thiết ..
Author: SV. Thân Đức Nghĩa - Updated: 16/04/2014 12:23 Xem chi tiết

 11XC2 - THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
mời các bạn sinh viên lớp 11xc2 vào lúc 11h30 ( sau khi học xong thiết ..
Author: SV. Thân Đức Nghĩa - Updated: 16/04/2014 12:23 Xem chi tiết

 12XC1 - HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP: ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT SỐ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG ..
Author: SV. Huỳnh Tấn Ghi - Updated: 15/04/2014 22:29 Xem chi tiết

 12XC1 - HỌP LỚP 12XC1
THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP: ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT SỐ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG ..
Author: SV. Huỳnh Tấn Ghi - Updated: 15/04/2014 22:27 Xem chi tiết

 13HTP2 - HỌP LỚP THÁNG 4
Mời tất cả các bạn đúng 11h30 ngày 16/4/2014 đến tại phòng A107 để ..
Author: SV. Nguyễn Thị Phương Dung - Updated: 15/04/2014 15:38 Xem chi tiết

 11XC1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4

Mời các bạn trong lớp sinh hoạt đến dự buổi họp lớp định kỳ ..
Author: SV. Phan Huỳnh Quang - Updated: 15/04/2014 15:36 Xem chi tiết

 11XC1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4

Mời các bạn trong lớp sinh hoạt đến dự buổi họp lớp định kỳ ..
Author: SV. Phan Huỳnh Quang - Updated: 15/04/2014 15:36 Xem chi tiết

 11XC1 - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4

Mời các bạn trong lớp sinh hoạt đến dự buổi họp lớp định kỳ ..
Author: SV. Phan Huỳnh Quang - Updated: 15/04/2014 15:35 Xem chi tiết

 12D3 - họp lớp 12d3
11h30 ngay 18/4/2014 phong a203 ( nhiều nội dung quan trọng nhé)
tình hình là ae lớp mjnh tốn ..
Author: SV. Hoàng Anh Tuấn - Updated: 15/04/2014 12:42 Xem chi tiết

 12D2: HỌP LỚP THÁNG 4
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
 12XC1: HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
 12XC1: HỌP LỚP 12XC1
 13HTP2: HỌP LỚP THÁNG 4
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 12D3: họp lớp 12d3
 11D3: GẤP!!!!!!!!!!
 13DL2: hop lop thang 4
 12CDT1: hop lop
 13C2: Thông báo lớp 13C2
 13MT2: Họp lớp T4 ( ai cũng phải đi)
 12DL1: thông báo: họp lớp
 11XH1: HỌP LỚP THÁNG 4
 13D3: HOP LOP THANG 4
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 13DL3: 13DL3 họp lớp tháng 4
 12T1: Họp Lớp Tháng 4
 13DT1: HỌP LỚP THÁNG 4 !!!
 12XC2: họp lớp tháng 4
 12T1: Họp lớp 12T1
 13N1: Họp lớp tháng 4.
 13XH2: HỌP LỚP THÁNG 4
 13D4: họp lớp tháng 4
 12T2: Thông báo Họp lớp 12T2
 12D3: THÔNG BÁO GẤP.....
 12D3: THÔNG BÁO GẤP.....
 11D3: Thông báo
 11D3: Thông Báo
 13MT2: Hiến máu
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 4 ..2014
 13C3: họp lớp
 12T1: 12T1_Thông Báo Khẩn
 12T2: Họp lớp
 12D2: HỌP LỚP 12D2
 12T1: 12T1_Thông báo họp lớp khẩn
 12T1: Hop lớp khẩn vv sữa thông tin làm tchi GDTC
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 11DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 03
 13N1: Họp lớp tháng 3
 12D1: 12d1
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 13MT2: HỌP LỚP THÁNG 3
 13D3: HỌP LỚP THÁNG 3.......
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 3 ..........

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189 [Next >>]
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website

Lên đầu trang | Trang Chủ
THEME :