Tắt thông báo [X]
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 14N1 - họp lớp chủ nhiệm đầu năm
mai 14/8/2015 lớp 14n1 họp lớp tại phòng a308 vào lúc ..
Author: SV. Nguyễn Văn Cảm - Updated: 13/08/2015 22:16 Xem chi tiết
 13XH2 - THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY PHAN VIẾT NHỰT)
Vì môt số bạn sinh viên bận tham gia học chính trị nên lịch bảo vệ ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 06/08/2015 19:35 Xem chi tiết
 13XH2 - THÔNG BÁO KÝ DUYỆT ĐỒ ÁN LỚP ĐA KTTC1 (THẦY NHỰT)
SV lớp đồ án KTTC1 kỳ 314 mang theo đầy đủ thuyết minh chép tay + bản vẽ ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 04/08/2015 22:27 Xem chi tiết
 13XH2 - THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY NHỰT)
CÁC BẠN LÀM ĐỒ ÁN KTTC CỦA THẦY NHỰT HƯỚNG DẪN- ĐÚNG VÀO LÚC ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 14/07/2015 6:25 Xem chi tiết
 13XH2 - THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1-KỲ HÈ ( THẦY NHỰT)
Thông Báo Đến Các Bạn Học lớp đồ án, Đúng vào lúc 10h45p Ngày ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 12/07/2015 15:32 Xem chi tiết
 13XH2 - THỐNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1- THẦY NHỰT
MỌI NGƯỜI VÀO GMAIL:ID: doanthicong314@gmail.com
PASS: datc123456789
để lấy ..
Author: SV. Nguyễn Tấn Phước - Updated: 08/07/2015 15:58 Xem chi tiết
 14XD1 - HỌP LỚP 14XD1 T6
Họp lớp và thông báo một số việc
Author: SV. Văn Kỳ Tới - Updated: 08/06/2015 11:11 Xem chi tiết
 12CDT1 - 12CĐT HỌP LỚP KHẨN
Thông báo họp lớp lúc 10h45 ngày 5/6 tại phòng a203 các bạn đi đầy ..
Author: SV. Hoàng Kim Khánh - Updated: 04/06/2015 19:20 Xem chi tiết
 13MT2 - họp lớp
Thông báo mai họp lớp lúc 11h tại phòng a205 các bạn đi đầy đủ ..
Author: SV. Nguyễn Duy Hải - Updated: 02/06/2015 20:23 Xem chi tiết
 14T1 - HỌP LỚP THÁNG 6 LỚP 14T1
Tất cả phải có mặt lúc 11h( t5,ngày 4-6-2015) dẻ họp lớp,có rất nhiều ..
Author: SV. Nguyễn Phước Thái - Updated: 02/06/2015 16:28 Xem chi tiết
 14N1: họp lớp chủ nhiệm đầu năm
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY PHAN VIẾT NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO KÝ DUYỆT ĐỒ ÁN LỚP ĐA KTTC1 (THẦY NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC ( THẦY NHỰT)
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1-KỲ HÈ ( THẦY NHỰT)
 13XH2: THỐNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN KTTC1- THẦY NHỰT
 14XD1: HỌP LỚP 14XD1 T6
 12CDT1: 12CĐT HỌP LỚP KHẨN
 13MT2: họp lớp
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 6 LỚP 14T1
 12T1: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 13XH2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP LUẬT XÂY DỰNG - CỦA CÔ MAI PHƯỚC ÁNH TUYẾT SÁNG THỨ 5 TIẾT 1-2
 14SH1: HỌP LỚP
 13C3: THONG BAO GAP CHO CAC BAN CO TEN SAU
 13XC1: Thông Báo
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 5
 13XD1: HỌP LỚP THÁNG 5
 13XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5/2015
 14XH1: họp lớp
 14N1: họp lớp cn
 13DL3: Thông báo họp lớp tháng 5. 13DL3
 13XC1: Thông báo
 13XC1: Thông báo
 14CDT2: DANG KI THAM GIA MUA HE XANH
 14CDT2: LOP KI NANG MEM
 13DL3: Họp lớp tháng 4
 13XC1: THÔNG BÁO : PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH day
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
 13C3: Thong bao nghi lop cong nghe che tao may mot do thay THẠNH dạy
 13C3: THÔNG BAO NGHI HOC LOP CONG NGHE CHE TAO MAY DO THAY THẠNH DAY
 14T1: TB lớp 14T1
 12T2: Họp lớp Tháng 3
 12D3: Họp Lớp 12D3 Tháng 3
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 3
 13C3: THONG BAO NOP TIEN QUI LOP THANG 3
 13DL3: 13DL3 HỌP LỚP THÁNG 3
 13SH1: HỌP LỚP THÁNG 3/2015
 13XH2: Lời Chúc Đến Qúy Thầy Cô-DCT
 14HQ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 14HQ1 THÁNG 2
 12D2: HỌP LỚP THÁNG 2 : 12Đ2
 13KT1: Họp lớp Tháng 2
 14T1: HỌP LỚP THÁNG 2
 14SH1: 14sh1 họp tháng 1
 13XH1: hop lop 13xh1
 13XH1: hop lop 13xh1
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 2
 14N1: họp lớp chủ nhiệm tháng 2 lớp 14n1
 13DL3: 13DL3 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2
 13C3: THONG BAO HOP LOP THANG 2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194 [Next >>]