Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Khoa Cơ khí - năm 2016” do Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí tổ chức

Vào chiều ngày 21 tháng 01 năm 2016, Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí - Trường CĐCN đã tổ chức vòng thi chung kết Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Khoa Cơ khí - năm 2016”. Mục đích của cuộc thi là để học sinh, sinh viên trao đổi học thuật, thúc đẩy tinh thần say mê NCKH và các hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên cũng như tìm kiếm các ý tưởng để phát triển thành các đề tài khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Khoa Cơ khí - năm 2016” do Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí tổ chức

Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2016) và Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Vào ngày 19/01/2016, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2016), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).
Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2016) và Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Cuộc họp mang nhiều ý nghĩa của Chi bộ Khoa Cơ khí

Được tự mình trải nghiệm, học hỏi là cách hiệu quả nhất để chúng ta lĩnh hội nhanh những kiến thức về cuộc sống, những bài học ý nghĩa. Một ngày bận rộn và thú vị của các Đảng viên Chi bộ khoa Cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ khi được trực tiếp cảm nhận, trải nghiệm tại quê hương Quảng Nam, từ địa đạo Kỳ Anh, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đến một Hội An đổi mới đã để lại trong lòng các thành viên những kỷ niệm khó quên.
Cuộc họp mang nhiều ý nghĩa của Chi bộ Khoa Cơ khí

Giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2015-2016

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 42/BGD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường Đại học - Cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức 2 đêm Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên vào các ngày 14 và 15/01/2016.
Giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2015-2016

Trường Cao đẳng Công nghệ – Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập các nhóm SRT (Study-Research Team) trong sinh viên

Vào đầu năm học 2015-2016, Trường CĐCN thực hiện thêm một ý tưởng mới: thành lập các Nhóm SRT (Study-Research Team) trong sinh viên, bên cạnh các Nhóm TRT (Teaching-Research Team) của giảng viên.
Trường Cao đẳng Công nghệ – Đại học Đà Nẵng xúc tiến thành lập các nhóm SRT (Study-Research Team) trong sinh viên
Previous
Next
Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016

Thông tin tuyển sinh

Lịch tuần

Ba công khai

Biểu mẫu - Văn bản

Thông tin nhân sự

Thư viện

Giáo dục Pháp luật